Logo icon

Projektu Banka

Lietošanas noteikumi

Lūdzu, rūpīgi iepazīsties ar šiem lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) pirms uzsāc savu dalību kolektīvā ieguldījuma platformā projektubanka.lv (turpmāk tekstā – Projektu banka). Šie noteikumi paredz juridiskās saistības un nosacījumus, kas attiecas uz vietnes projektubanka.lv (turpmāk tekstā – vietne) izmantošanu. Lietojot vietni, apmeklējot un pārlūkojot to, veicot maksājumus vai ievietojot informāciju un citus materiālus, tu piekrīti ievērot šos Noteikumus.

Projektu banka patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas mainīt vai papildināt šos Noteikumus, publicējot jauno Noteikumu versiju vietnē. Mēs aicinām katru vietnes lietotāju sekot Noteikumu izmaiņām.

Ja noteikumu izmaiņas lietotājam nav pieņemams, diemžēl, vienīgais risinājums ir vietnes un tās pakalpojumu lietošanas pārtraukšana. Turpinot izmantot vietni, lietotājs piekrīt ievērot Noteikumus.

KOPSAVILKUMS PAR PROJEKTU BANKU

Vietne projektubanka.lv ir interaktīva platforma, ko uztur un administrē Publiskās un privātās partnerības biedrība „Zied zeme” (turpmāk tekstā – Projektu bankas administrācija), kas paredz divu veidi iesaisti.

Pirmkārt, lietotāji - projektu autori (turpmāk tekstā – Autori) var ievietot savas projektu idejas un veidot kampaņas, lai savāktu ieguldījumus savu radošo, inovatīvo, sociāli nozīmīgo un pašpietiekamo projektu – filmu, spēļu, grāmatas, mūzikas, mākslas un dizaina, zinātnes, inženierijas un arhitektūras, izklaides, atpūtas un izglītības, pilsētvides, virtuālo vai vietai piesaistīto projektu „starta kapitālam” un realizēšanai.

Otrkārt, lietotāji, kuri vēlas ieguldīt savus līdzekļus projektu realizēšanā (turpmāk tekstā- ieguldītāji) var atrast sev interesējošus projektus un ieguldīt to realizēšanā, pretī saņemot Autora piedāvātos labumus un projekta gala rezultātu, piemēram, grāmatu, filmas vai pasākuma biļeti.

VIETNES DARBĪBA

Projektu banka patur tiesības mainīt, apturēt vai pārtraukt vietnes darbību jebkurā brīdī. Mēs informēsim par sava lēmuma iemesliem, bet tiesības uz gala lēmumu ir tikai Projektu bankas administrācijai.

Projektu banka, nepieciešamības gadījumā, var uzlikt ierobežojumus noteiktām funkcijām un pakalpojumiem, vai ierobežot lietotāja piekļuvi vietnes sadaļām bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām.

LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA UN PROFILA IZVEIDOŠANA

Vietnes saturs ir apskatāms bez reģistrēšanās, tomēr tiesības izmantot vietnes pakalpojumus ir tikai reģistrētiem Lietotājiem, kas piekrīt Noteikumiem.

Reģistrējoties Lietotājs apliecina un piekrīt, ka:

 • Lietotājs ir rīcībspējīga 18 gadus sasniegusi fiziska persona vai juridiskas personas pilnvarots pārstāvis
 • Ja Lietotājam ir atvērts Lietotāja bankas konts, tad viņš ir tiesīgs brīvi rīkoties ar tajā esošajiem līdzekļiem;
 • Lietotājs nav atzīts par rīcībnespējīgu sava mentālā stāvokļa dēļ;
 • Lietotājs apliecina, ka Reģistrācijas laikā neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

Lietotājs reģistrējas vietnē, aizpildot Reģistrācijas pieteikumu, norādot pilnu vārdu uzvārdu, aktīvu e-pasta adresi un paroli, vai arī lietotājs autentificējas ar savu Facebook, Twitter, Google+, Linkedin pieeju, apstiprinot šos Noteikumus.

Pēc Lietotāja reģistrācijas vietnē automātiski tiek izveidots Lietotāja profils un Virtuālais konts. Reģistrējoties vietnē, lietotājam automātiski tiek piešķirts unikāls Lietotāja ID numuru.

Pēc Lietotāja reģistrācijas automātiski tiek nosūtīts e-pasts ar Profila apstiprināšanas instrukciju, kurā lietotājs apstiprina savu e-pastu.

Projektu Banka patur tiesības atteikt jauna lietotāja reģistrāciju un anulēt Lietotāja ID, ja ir aizdomas par viltus profilu un negodprātīgu rīcību.

Lietotāja profils ir personas īpašums un tikai Lietotājam ir tiesības tajā ieiet, to izmantot un mainīt. Par darbībām, kas notiek Lietotāja kontā, ir atbildīgs Lietotājs.

Lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam, organizācijas nosaukumam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.

Vietnē ir aizliegta t.s. “viltus” profilu un tādu profilu veidošana, kuros vietnes lietotājs ietver datus par citu personu vai organizāciju.

LIETOTĀJA PROFILA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA un IEROBEŽOŠANA

Lietotāja profils ir beztermiņa, tomēr Projektu bankai ir tiesības pārtraukt vai ierobežot lietotāja profila darbību un pieteikto projektu bez brīdinājuma, ja tas ir pārkāpis Noteikumus.

Projektu bankai ir tiesība informēt valsts tiesībsargājošās iestādes par portālā konstatētajiem pārkāpumiem.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā brīvprātīgi pārtraukt savu darbību vietnē. Par lietotāja darbības un uzsāktā projekta brīvprātīgu pārtraukšanu lūdzam sazināties ar vietnes administrāciju.

Lietotāja darbības pārtraukšanas gadījumā jebkuri ieguldījumi netiek atgriezti.

Daļa informācijas, kas ievietota vietnē līdz lietotāja darbības pārtraukšanai, var tikt saglabāta.

VIETNES LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Portālā ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem Portāla lietotājiem informāciju, kas:

 • pārkāpj Latvijas normatīvos aktus vai ir pretvalstiska;
 • aizskar vai pārkāpj trešo personu tiesības, tai skaitā intelektuālā īpašuma (autortiesības, patentu, preču zīmju u.c.) tiesības, vai personas privātumu;
 • ir nepatiesa, maldinoša, aizskaroša, krāpnieciska, apmelojoša, zaimojoša, neprecīza;
 • aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 • satur vīrusus vai citus programkodus, failus vai programmas, kas ir paredzēti, lai traucētu, radītu kaitējumu, ierobežotu vai varētu traucēt vietnes pienācīgai darbībai, kā arī paredzēti, lai iegūtu nesankcionētu piekļuvi jebkurai sistēmai, datiem, parolēm vai citai personīgai informācijai;
 • ir saistīta ar azartspēlēm, loterijām, pornogrāfiju;
 • satur necenzētu valodu;
 • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt vietnes normālu darbību un drošību.

Lietotājiem aizliegts vākt vai uzglabāt personas datus par citiem lietotājiem bez pierādāmas to piekrišanas.

MIJIEDARBĪBA STARP VIETNES LIETOTĀJIEM

Lietotājs ir atbildīgs par savu mijiedarbību (ieskaitot strīdus) ar citiem portāla lietotājiem.

Lietotājs nes pilnu atbildību par savām darbībām vietnē, apņemas būt piesardzīgs un ievērot saprātīgus drošības pasākumus, izmantojot vietni un tās pakalpojumus, un nododot personisku informāciju citiem vietnes lietotājiem.

Projektu banka nav atbildīga par jebkādu nepareizu vai neprecīzu informāciju, kas publicēta vietnē, vai jebkādām izmaksām, izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar vietnes izmantošanu.

Pojektu banka nav atbildīga par lietotāju veiktām darbībām tiešsaistē vai bezsaistē.P Lietotājs uzņemas pilnu atbildību un risku par vietnes izmantošanu.

PROJEKTA PIETEIKŠANA

Projektu banka nodrošina ērtu un vienkāršu iespēju publicēt lietotāja projektus vietnē ar mērķi izplatīt informāciju par šo projektu, kā arī saņemt atgriezenisko saiti no citiem lietotājiem un vākt ieguldījumus projekta starta kapitālam.

Tiesības pieteikt projektu ir tikai reģistrētiem lietotājiem. Lietotājs pirms projekta iesniegšanas piekrīt šiem lietošanas noteikumiem.

Nepatiesas vai maldinošas informācijas publicēšana ir pārkāpums.

Projekta iesniegšanas soļi:

1. Piesakot projektu ir jāaizpilda vienkārša idejas pieteikuma formu. Tev būs jāizvēlas projekta kategorija, kurai atbilst ideja, jāieraksta nosaukumu, nepieciešamā summa, projekta realizācijas vieta, jāuzraksta idejas kopsavilkums 140 rakstu zīmēs, īss projekta apraksts un paredzamais rezultāts, kā arī jāizvēlas pieteicēja tips, kas iesniedz projektu. Projektu bankas komanda 3 dienu laikā atbildēs vai projekts atbilst Projektu bankas kritērijiem un noteikumiem, lai autors būtu drošs par projekta atbilstību vietnei. Projekta nosaukums, kopsavilkums un bilde tiks publicēta Vietnes sadaļā IEGULDI ar statusu jeb norādi DRĪZUMĀ, kas nozīmē, ka projekts ir sagatavošanas stadijā, vēl nav pilnībā publicēts, un nav uzsākta publiska kampaņa.

2. Kad Autors ir aizpildījis projekta idejas pieteikuma formu, viņš uzreiz var sākt papildināt savu projektu ar detalizētiem aprakstiem, foto un video uzņēmumiem, pievienot piedāvātos labumus atbalstītājiem un citu saistošu informāciju par projektu, kas uzrunās citus vietnes lietotājus. Projekta detalizētajā aprakstā ir nepieciešams norādīt projektam nepieciešamo summu, kā arī to, cik dienās ir plānots piesaistīt līdzekļus projektam. Minimālais kampaņas termiņš ir 14, maksimālais – 90 dienas.

3. Autoram ir pilnībā jāaizpilda savu profila informāciju pirms projekts var tikt apstiprināts publiskai kampaņai. No lietotāja puses tiek prasīts uzrādīt viņa vārdu, uzvārdu, telefona adresi, juridisko statusu, bankas rekvizītus, kurā tiks novirzīti līdzekļi veiksmīgas kampaņas rezultātā, kā arī citu sociālo tīklu pieejamo kontaktinformāciju.

FINANSĒJUMA VĀKŠANA

Lai uzsāktu finansējuma vākšanu Autoram ir jāizveido savs profils, jāiesniedz ideja, jaizveido detalizēts projekta apraksts, jāpapildina pieteikums ar vizuālo materiālu un jānosaka labums, ko saņems Ieguldītājs. Lietotājs pats nosaka projektam nepieciešamo finansējuma apmēru, aprakstot visas pozīcijas pie projekta budžeta un līdzekļu vākšanas kampaņas ilgumu. Pēc projekta publicēšanas projekta ilgums var tikt saīsināts, bet nevar tik pagarināts. Kampaņas laikā Autors var savākt vairak līdzekļu nekā nepieciešams, tādejādi nosakot jaunus mērķus.

Pēc kampaņas beigām, papildus ieguldījumi vairs netiks pieņemti.

Ja projekts būs sasniedzis vai pārsniedzis nepieciešamo finansējumu, tad projekta stauss tiks mainīts uz “MĒRĶIS SASNIEGTS” un Projektu banka ar tevi sazināsies par finansējuma pārskaitīšanas nosacījumiem un veidiem

Savāktais finansējums tiks apstrādāts un sagatavots pārskaitīšanai tikai tad, ja kampaņa sasniegs vai pārsniegs plānoto projekta finansējumu.

Finansējums tiks pārskaitīts bezskaidras naudas veidā uz projekta autora vai atbilstošās juridiskās personas, kura to pārstāv, bankas kontu. Maksājums tiks veiks ne ilgāk kā 7 dienu laikā.

Veiksmīgi finansēta projekta gadījumā Projektu banka lūgs projekta autoru veikt ziedojumu no savāktajiem līdzekļiem, kas tiks novirzīti vietnes uzturēšanai un ilgtspējas nodrošināšanai.

Ja projekta laikā nepieciešamais finansējums netiek savākts, tad projekta stauss tiek mainīts uz “LAIKS BEIDZIES”.

Ja projekts nesavāc nepieciešamo projekta summu, ieguldījumi tiek atgriezti Projektu bankas ieguldītāju virtuālajā kontā un ir pieejami citu projektu atbalstīšanai vai naudas atgriešanai. Naudas atgriešanas gadījumā transakcijas izmaksas sedz ieguldītājs.

Autors var piedāvāt pateicības par citu lietotāju ieguldījumiem, ko sauc par labumiem.

Lietotājs apliecina, ka projektā savāktais finansējums tiks izlietots projektā paredzētajiem mērķiem.

Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par normatīvajos aktos paredzēto nodokļu nomaksu, kas saistās ar savākto līdzekļu saņemšanu un izlietošanu.

Projektu banka negarantē minimālo projekta ieguldītāju skaitu vai finansējuma apjomu, kā arī to, ka projekts noteikti savāks nepieciešamo finansējumu. Kampaņas veiksme ir atkarīga tikai no autora aktivitātes un ieguldītāju intereses projektā.

IEGULDĪŠANA PROJEKTOS

Ieguldītājs var atbalstīt jebkuru aktīvu projektu ar minimālo summu 5 euro, pārskaitot to uz Projektu bankas virtuālo kontu. Lietotāja ieguldījuma maksimālā summa netiek ierobežota.

Ieguldītāja naudas novirzīšana projektam nepiešķir tam tiesības uz projektu un tā autortiesībām, īpašumtiesībām vai jebkādiem citiem prasījumiem vai valdījumu, kas nav piedāvāts labumos.

Projektu banka neuzņemas atbildību par projekta labumiem, to kvalitāti vai par to piegādes jautājumiem.

Labumu piegāde un nodošana ir tikai divpusējas attiecības starp projekta autoru un ieguldītāju.

Pēc projekta mērķa sasniegšanas Projektu banka nodrošinās projekta autoru ar nepieciešamo Ieguldītāju sniegto informāciju, kas saistīta ar labuma piegādi.

Ieguldījumi projektos nav atgūstami, ja projekts ir noslēdzies un sasniedzis savu mērķi.

Ja Autors līdzekļus neizmanto tiem mērķiem, kādiem tie tika ieguldīti, Projektu banka apņemas risināt to atgūšanas procesu, bet negarantē līdzekļu atgūšanu.

Veicot ieguldījumu, ieguldītājs norāda finansējuma apjomu, kuru vēlas pārskaitīt konkrētajam projektam, nesaņemot labumus par savu ieguldījumu, vai arī izvēlas kādu no definētajām ieguldījumu summām, kas atbilst konkrētam Autora piedāvātajam labumam.

Ieguldītājs var saglabāt savu anonimitāti, atzīmējot attiecīgo lauku “Vēlos palikt anonīms”, tādā veidā Ieguldītāja vārds neparādīsies publiski pie projekta atbalstītājiem, bet Ieguldītājs joprojām varēs pretendēt uz piedāvātajiem labumiem, ja viņš tos būs izvēlējies.

Lai projekts saņemtu pilnu ieguldījuma summu, Ieguldītājam tiks lūgts arī nosegt elektroniskā maksājuma transakcijas izmaksas, kuru lielums ir atkarīgs no maksājuma veida un bankas, kuru ieguldītājs izvēlas.

Norēķinu pakalpojumus nodrošina maksājumu iestāde A/S “EVP International”. A/S “EVP International” ir Lietuvas Bankas licencēta maksājumu iestāde. Izsniegtā licence ļauj “EVP International” sniegt finanšu pakalpojumus elektroniskās naudas realizācijai ne tikai Lietuvā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Piekrītot šiem lietošanas noteikumiem, lietotājs piekrīt arī maksājumu iestādes noteikumiem. Plašāka informācija - https://www.paysera.lv

Veicot maksājumu, Projektu banka reģistrēs maksātāju, maksājuma summu, izvēlēto labumu un saņēmēja projektu. Projektu Banka neuzkrāj citus sensitīvus maksājumu datus, to nodrošina maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tādejādi garantējot maksājumu datu drošību

Pēc transakcijas operācijas noslēgšanas Ieguldītājs saņems e-pasta apstiprinājumu par veiksmīgu vai neveiksmīgu maksājumu.

Lai arī Projektu banka uzrauga portāla darbību, tomēr Projektu bankai nav kontroles iespēju un tā neuzņemas atbildību par sekojošām lietām:

 • kādi lietotāji piekļūst portāla publiskajam saturam;
 • kādu informāciju iegūst lietotājs un kādu iespaidu tas atstāj uz to;
 • kā lietotājs var interpretēt un izmantot saturu;
 • kādas darbības var tikt veiktas, saņemot vai nesaņemot saturu.

Projektu banka neatbild par vietnē ievietoto vai vietnes lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām, kuras ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

Projektu banka neatbild par vietnes pieejamību, vietnes lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām vietnes darbībā, vietnes lietotāja profila datu izmaiņām un darbībām profilā citas personas autorizētas vai neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa vietnes darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda, kāda tā ir, bez nekādām papildus garantijām no Projektu bankas.

Projektu banka nekādā veidā neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas vietnes lietotājiem ir radušies vai varētu rasties saistībā ar vietni un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

AUTORTIESĪBAS

Lietotājs garantē, ka Lietotāja sniegtā informācija nesaturēs trešo personu autortiesību aizsargātu materiālu vai materiālu, kas ir pakļauts citām trešo personu īpašuma tiesībām, tai skaitā jebkādas tiesības uz privāto dzīvi, patenta/preču zīmju tiesības, autortiesības, saistību tiesības, vai jebkuru citu intelektuālā īpašumu vai īpašuma tiesības, ja vien Lietotājam ir pierādāma autora atļauja vai citādi likumīgas tiesības ievietot materiālu.

Lietotājam būs jāmaksā visi honorāri un citas summas, kas pienākas jebkurai personai vai organizācijai, kas saistīti ar Lietotāja kontā ievietoto informāciju.

Portāla lietotājiem ir tiesības padarīt publiski pieejamu vietnes saturu, izmantojot arī citus internetā pieejamos publicitātes resursus.

Projektu Bankai ir tiesības rīkoties (t.sk., bet ne tikai publicēt, pārpublicēt, izvietot, atskaņot, nodot, dzēst, rediģēt, veidot izvilkumus vai tulkot utt.) ar lietotāju portālā publicēto informāciju un saturu.

Jautājumu gadījumā, kas skar lietošanas noteikumus, lūdzam sazināties ar Projektu bankas komandu, rakstot uz href="mailto:info@projektubanka.lv" info@projektubanka.lv

Projektu banka apņemas, ka vienmēr būs to lietotāju pusē, kuri ievēro Noteikumus, lai nodrošinātu, ka Projektu banka strādā sadarbības, uzticības un godprātības vērtību vārdā.

Īstenojot projektu, projekta autors nodrošina atsauci uz Projektu banku un publicitātes valdīniju ievērošanu.


Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.04.2015