13,020€ no 13,000€
Laiks beidzies
Foto dienasgrāmata latviešu un angļu valodās par salām tuvu Ziemeļpolam.