Logo icon

Sonoras ceļojums sapnī

Kategorija Literatūra, apkaime: Jūrmala, Latvia, autors: Zigmunds Bekmanis


Esmu uzrakstījis pasaku grāmatu bērniem, un gribu, lai viņi arī uzzīmē ilustrācijas. Ir atrasts izdevējs, bet pietrūkst līdzfinansējuma.

64€  līdz šim no   3,950€
64€  /   3,950€
6 Dienas atlikušas

64€ (1%)

7 ieguldītāji

6 Dienas atlikušas

Projekta budžeta plāns:

  1. Redakcijas izdevumi (projekta vadība, rediģēšana, korektūras, vāka un maketa dizains, maketa izstrāde, tehniskā rediģēšana, attēlu sagatavošana un apstrāde, maketa sagatavošana un nodošana drukai) - 1866 eiro;

  2. Ražošanas izdevumi (800 eks.) - druka, eksemplāru piegāde - 884 eiro;

  3. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) - 330 eiro;

  4. Autoratlīdzība grāmatas vāka ilustratorei un bērnu zīmēšanas projekta vadītājai - 340 eiro;

  5. Autoratlīdzība grāmatas autoram - 430 eiro;

  6. Balvas bērniem ilustrāciju zīmētājiem - 100 eiro.

Zigmunds Bekmanis

Par Zigmunds Bekmanis

Šī pasaku grāmata veltīta manai meitai (9), kurā viņa blusas mugurā dodas apceļot pasauli. Ilustrācijas zīmēs bērni, tostarp pati Sonora.

Uzdod jautājumu