facebook_pixel_id
340€ no 1,600€
Laiks beidzies
Latviešu tautas mūzikas apdares un latviešu jaunrades skatuviskās dejas ekranizācija. 1 deja, 4 novadi, 32 dejotāji, 128 tautastērpi.