Logo icon

Sajūtu teātris "Sajūti Grāmatu!"

Kategorija Teātris, apkaime: Riga, Latvia, autors: Liena Šmukste


Sajūtu teātra izrāde, kura bagātinās Latvijas teātra žanra daudzveidību un acinās Sajust!

450€  līdz šim no   600€
450€  /   600€
6 Dienas atlikušas

450€ (75%)

21 ieguldītāji

6 Dienas atlikušas

Kopējās izmaksas, lai notiktu meistarklase- 600 eur

  • Honorārs Karolīnai Žernītei - 400 eur
  • Nakšņošana/ ēdināšana - 150 eur
  • Transports - 50 eur