facebook_pixel_id
1,234€ no 1,234€
Laiks beidzies
Jauniešu dienas mērķis ir kvalitatīvi atzīmēt mācību gada sākšanos, sniedzot jauniešiem iedvesmu un enerģiju visam mācību gadam.