Logo icon

Mūsējās

Kategorija Literatūra, apkaime: Rīga, Latvija, autors: Biedrība Ascendum


Viņas bija, ir un vienmēr būs starp mums: tās ir mūsējās. Santas Remeres un Elīnas Brasliņas grāmata par Latvijas izcilākajām sievietēm.

6,743€  līdz šim no   4,200€
6,743€  /   4,200€
37 Dienas atlikušas

6,743€ (160%)

181 ieguldītāji

37 Dienas atlikušas

Projektam saziedotie līdzekļi tiks izmantoti grāmatas tipogrāfijas nepieciešamībām - materiālu iegādei un drukas izmaksām.

Biedrība Ascendum

Par Biedrība Ascendum

Biedrība "Ascendum" vieno idejas un cilvēkus, kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību.

Uzdod jautājumu