Logo icon

Crlrs mndt (careless mindset)

Kategorija Dizains, apkaime: Ikšķile, Ikšķiles pilsēta, autors: Careless mindset


T-krekli, džemperi,nekrāsoti vai krāsoti batikas tehnikā, ar dizaina elementiem - uzdruku,izšuvumu; ar pasūtītāja izveidotu dizainu.

750€  līdz šim no   1,130€
750€  /   1,130€
0 Sekundes atlikušas

750€ (66%)

17 ieguldītāji

0 Sekundes atlikušas

Šis projekts nesasniedza nepieciešamo mērķi 1,130€ līdz Decembris 04, 2019 un tādēļ netika finansēts
balsot0

Kas ir careless mindset?

Careless mindset ir skolēnu mācību uzņēmums, kas ražo t-kreklus vai džemperus ar noteiktu dizainu un tā elementiem. Mēs reprezentējam dizaina un vārda brīvību, lai katram būtu izvēle un iespēja realizēt savas vēlmes. Uzņēmums nodrošina produkta kvalitāti un autentiskumu. Mūsu darbības rezultātā apģērbs padara cilvēku unikālu, izceļ individualitāti.

Image title

Image title

Ar ko careless mindset atšķiras no citiem?

Mēs piedāvājam pašradītu kolekciju, kā arī pieņemam pasūtījumus, dodot iespēju klientam pašam izvēlēties un kombinēt mūsu piedāvātos dizaina elementus, kā arī izveidot savu individuālu dizainu.

Image title

Image title

Kas ir mūsu mērķis?

Mūsu mērķis ir piedāvāt un pārdot kvalitatīvu, unikālu apģērbu, apzinot klienta vajadzības un vēlmes. Mēs vēlamies iekļauties apģērba dizaina nozarē kā konkurētspējīgi dalībnieki. Mūsu interesēs ir, lai cilvēki justos komfortabli, nēsājot careless mindset piedāvāto apģērbu.

Kādas problēmas mēs risinām?

  • Palīdzam patērētājam nonākt pie lēmuma par apģērba dizaina elementu izvēli.
  • Palīdzam patērētājam viņa piedāvāto ideju noformēt dizaina elementā.
  • Piedāvājam oriģinālus dizaina elementus, lai akcentētu pasūtītāja individualitāti.
  • Iedrošinām cilvēkus domāt par bezlimita iespējām apģērbu dizainam.

Image title

Kāpēc mums ir vajadzīgs finansējums?

Finansējums mums ir vajadzīgs, jo mēs gribam pārdot plašākai mērķauditorijai careless mindset diziana apģērbu, ievietojot vairāk reklāmas sociālajos tīklos, lai paplašinātu klientu skaitu apjomu. Apģērba ražošanai ir nepieciešam tehnika, jo, pasūtot drukas servisos printu, ilgtermiņā uzņēmumam rodas zaudējumi. Lai ražošana būtu rentabla, ir jāpalielina ražošanas apjoms un piedāvājuma klāsts.

Kas ir mūsu mērķauditorija?

Mūsu mērķauditorija ir jaunieši no 13-25 gadiem ar idejām un ambīcijām ģērbšanās stilā, cilvēki, kuriem ir vēlme realizēt savas idejas.

Kas ir mūsu komanda?

Mārtiņš Mežulis - aktīvs jaunietis, kurš strādā pie jauniem apģērba dizainiem un ir gatavs ietekmēt nākotnes modes un apģērba industriju ar jaunām un inovatīvām idejām. Image title

Artūrs Rudzītis - aktīvs jaunietis, kurš vienmēr ir gatavs izaicinājumiem un jauniem piedzīvojumiem, atvērts komunikācijai un gatavs palīdzēt cilvēkiem, kam rodas jautājumi par careless mindset dizaina elemeniem.

Image title

Translation in english

What is careless mindset?

Careless mindset is a student learning company that manufactures t-shirts or sweaters with a specific design and its elements. We represent freedom of design and expression so that everyone has the choice and the opportunity to fulfill their wishes. The company ensures product quality and authenticity. As a result of our work, clothing makes a person unique and emphasizes individuality.

Why careless mindset is different from others?

We offer a self-made collection as well as accept orders, allowing the customer to choose and combine the design elements we offer, as well as create their own custom design.

What's our goal?

Our goal is to offer and sell high quality, unique clothing, identifying the customer's needs and desires. We want to enter the clothing design industry as competitive participants. It is in our interest to make people feel comfortable wearing the careless mindset clothing.

What are the problems we solve?

  • We help the consumer to make a decision on the design elements of clothing.
  • We help the consumer put their idea into a design element.
  • We offer original design elements to accentuate the customer's individuality.
  • We encourage people to think about limitless options for clothing design.

Why do we need funding?

We need the funding because we want to sell careless mindset design apparel to a wider audience by placing more ads on social networks to expand our customer base. Apparel production requires technique, as ordering a print at a print shop will result in a long-term loss for the company. In order for production to be profitable, it is necessary to increase production and the range of supply.

What is our target audience?

Our target audience is young people aged 13-25 with ideas and ambitions in dress style, people who are eager to put their ideas into action.

Who is our team?

Mārtiņš Mežulis - is an active student who is working on new clothing designs and is ready to influence the future fashion and clothing industry with new and innovative ideas.

Artūrs Rudzītis - an active student who is always ready for challenges and new adventures, open to communication and ready to help people who have questions about careless mindset design elements.

Careless mindset

Par Careless mindset

Mēs taisam t-kreklus un džemperus ar uzdruku vai izšuvumu. Pārdodam pieejamo sortimentu un pieņemam pasūtījumus.

Uzdod jautājumu