Logo icon
Linda Anna Silavniece

Linda Anna Silavniece

Rīga, Latvija

Esmu audiovizualo mediju mākslas 3. kursa studente, kurai ir svarīgi nodot vēstījumu sabiedrībai par tai aktuālām tēmām.