Logo icon
Svētā Lūkas atbalsta biedrība

Svētā Lūkas atbalsta biedrība

Riga, Latvia

Sabiedriskā labuma organizācija ar misiju par bijušo ieslodzīto un viņu ģimenes locekļu resocializāciju.