Logo icon
Biedrība PIEDARBS

Biedrība PIEDARBS

Rīga

Piedarbs.lv - virtuāla satikšanās vieta nelielu darbu veicējiem un to pasūtītājiem, efektīvai resursu apmaiņai starp Latvijas iedzīvotājiem